Trang chủ Job partner

Job partner

cập nhật các dự án cần đối tác hợp tác trong việc sản xuất và phân phối nội dung

Mình cần tìm một cộng sự chuyên thực hiện các bài viết trên mạng xã hội Mô tả công việc: Lên kế hoạch sản xuất nội dung trên fanpage Soạn nội dung đăng bài trên fanpage Lên visual guide cho để designer thực hiện thiết kế cho bài viết Thể loại nội dung cần thực hiện Bài bán hàng Bài tương...

Nhiều người xem