Mình là LeeTa, tên thật là Thành Lê. Mình là một người làm sáng tạo tạo nội dung, tư vấn chiến lược nội dung đa kênh và nội dung chuyển đổi cho doanh nghiệp. Sứ mệnh của mình là chia sẻ và đơn giản hoá những kiến thức, kinh nghiệm thực tế khi triển khai hoạt động content marketing bên trong mỗi doanh nghiệp.

📧 Mail: thanhle.newsun@gmail.com | 📲 Phone: 09444.20210

© Copyright - Leeta.vn 2021