Dưới đây là biểu mẫu lập kế hoạch content marketing do chính tay mình xây dựng. Trong file bao gồm các sheet:

KPI content marketing
KPI content marketing
Lịch đăng nội dung
Lịch đăng nội dung
Phân loại nội dung
Phân loại nội dung
Thống kê nội dung
Thống kê nội dung

>> Link tải tài liệu: https://www.dropbox.com/scl/fi/rfjm171dm9vqqnqovzonh/Template_Content-MKT-Plan.gsheet?dl=0&rlkey=5mdxcle60q10qc67iswks7lcp

 

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây